Kategorier
Bokningssystem Statistik

Svenskar bokar helst på nätet

9 av 10 svenskar bokar helst på nätetNio av tio gör sina bokningar på Internet i stället för på telefon. Det är enklare och det spar tid. Man slipper sitta i telefonkö och man kan boka vilken tid på dygnet som helst.

Detta visar en undersökning från Netsurvey som har klartlagt de svenska Internetanvändarnas bokningsvanor via Internet. De företag som inte erbjuder möjligheten att göra bokningar på nätet har kommit på efterkälken redan i dag. Att enbart erbjuda sina kunder telefonbokning är undermåligt, säger Peter Boliner, vd för undersökningsföretaget Netsurvey.

Populärast är att boka biljetter, till exempelvis bio, teater eller konsert. 71 procent uppger att de alltid eller ofta bokar dessa typer av biljetter via Internet. Idag bokar även 63 procent alltid eller ofta sina resor via Internet. Hela 47 procent har utnyttjat den nya möjligheten att boka tid för bilbesiktningen på nätet.

Netsurvey har även undersökt vilka produkter eller tjänster Internet-användarna idag skulle vilja boka via Internet. På önskelistan står möjligheten att boka läkarbesök eller annan typ av sjukvård (41 procent), restaurangbord (39 procent), taxi (34 procent), tvättid (33 procent) och tid för olika motionsaktiviteter, t.ex. tennistid (26 procent).

De företag som endast har telefonservice kommer snart att förlora majoriteten av sina kunder

Framtiden ligger inom kundservice på Internet. De företag som inte erbjuder möjligheten att göra bokningar på nätet har kommit på efterkälken redan idag. Att endast erbjuda sina kunder telefonbokning är undermåligt. Enligt vår undersökning anser 8 av 10 att den största anledningen till att använda Internet är att man slipper telefonköer. De företag som endast har telefonservice kommer snart att förlora majoriteten av sina kunder, säger Peter Bolinder, VD för Netsurvey.

Undersökningen visar även att biljettbokning till bio, teater och konserter är den typ av bokning som fungerar bäst. 95 procent anger att det fungerar bra eller mycket bra. 87 procent anser att bokning av bilbesiktning fungerar bra eller mycket bra, och siffran för bokning av resor ligger på 84 procent.

Av de 7 procent som i dagsläget inte bokar produkter eller tjänster via Internet anger 45 procent “Jag har aldrig kommit mig för” som den största anledningen. 32 procent anger “Jag vill ha personlig betjäning” och 23 procent svarar “Jag vill inte lämna ut mina privata uppgifter på Internet”. 17 procent svarar “Jag litar inte på att bokningen verkligen är mottagen”.

På frågan “Varför bokar du produkter/tjänster via Internet?” svarar 88 procent “Det är enkelt”, 88 procent “Jag kan boka vilken tid på dygnet jag vill” och 81 procent “Jag slipper sitta i telefonkö”.

Källa: Netsurvey, NyTeknik, Interakt